SK PRAŽSKÝ REKREAČNÍ STOLNÍ TENIS

Sídlo: V Jezírkách 1544/14, 149 00, Praha 4
IČO: 60163208
Číslo účtu: 2701214983/2010

Kontakty:
Jiří Vrážel – tel. 739 011 597, e-mail: vraji@centrum.cz
Radek Bauer – tel. 736 531 287, e-mail: radek.bauer@ceskatelevize.cz
Marie Kurková – tel. 605 768 949, e-mail: kurkova.m@atlas.cz

Výkonný výbor:
Jiří Vrážel - předseda VV + vedoucí 3. třídy mužů
Radek Bauer - místopředseda VV + vedoucí soutěží mužů, vedoucí Přeboru mužů
Marie Kurková - vedoucí soutěží žen
Zdena Vomáčková - pokladník
Ivan Courton - organizační a právní záležitosti
Jiří Hrdý - sportovně-technické záležitosti
Alena Štětinová - vedoucí Přeboru žen
Jana Fenclová - vedoucí 1. třídy žen
Ladislav Kunert - vedoucí 1. třídy mužů
Jiří Huleš - vedoucí 2. třídy mužů
Václav Matuna - vedoucí 4. třídy mužů

Kontrolní komise:
Monika Korbová - předseda KK
Sylva Plášková
Josef Janíček

Webové stránky:
Petr Barcal, petr@barcal.name