Propozice dlouhodobé soutěže mixů SK PRST na rok 2022/23

1.       Pořadatel:   PRST Praha, z.s.

 

2.       Místo konání:   Herna stolního tenisu TJ Lokomotiva Vršovice, ul. Sportovní 1380, Praha 10 - Vršovice, doprava MHD – tram. 6, 7, 19 a 24 nebo BUS 124 a 139 do stanice Bohemians.

 

3.       Termíny konání:   12. 11., 3. 12. 2022 a 7. 1., 4. 2. 2023 vždy od 10:00. Konec turnaje bude v 13:00 (max. 14:00). Termín finálového turnaje: 4. 3. 2023.

 

4.       Organizační výbor:   Courton Ivan, Vrážel Jiří, Huleš Jiří, Adamová Božena a Hlaváček Ivan.

 

5.       Přihlášky:   Pro každý turnaj zvlášť, nejpozději dva dny před začátkem, tzn. pro 1. turnaj konaný dne 12.11. do 10.11. Jiřímu Hulešovi na jhules@seznam.cz nebo Jiřímu Vráželovi na vraji@centrum.cz.

 

6.       Startovné:   Předpokládá se 100 Kč za přihlášeného hráče (člena dvojice). Pokud bude menší  počet dvojic nebo se zvedne nájem z důvodu drahých energií, může být startovné vyšší. Startovné musí být zaplaceno při prezentaci před vlastním zahájením soutěže. Tyto peníze slouží k zaplacení nájemného a výnos k úhradě míčků, cen, medailí a diplomů pro nejlepší dvojice dlouhodobé soutěže. V případě malého zájmu bude turnaj zrušen.

 

7.       Systém soutěže a možnost účasti:  Soutěž je vypsána pro předpokládaný počet přihlášených 16 dvojic. Každý hráč a hráčka musí být na některé soupisce týmů PRST. Pokud by některá žena byla pouze na soupisce mužského týmu, smí hrát v soutěži mixů jako žena! Toto pravidlo platí i pro tuto sezonu, a to z důvodu nízkého počtu žen na soupiskách v ženské soutěži.

Každý turnaj se bude hrát dle počtu přihlášených nejprve skupinově a pak následně ve finálové skupině. Pokud budou pouze dvě základní skupiny, budou po jejich odehrání následovat zápasy o konečné umístění systémem semifinále + finále (tzn., že bude hrát vítěz skupiny A s druhým ze skupiny B a vítěz skupiny B s druhým ze skupiny A, vítězové budou hrát finále o 1. – 2. místo, poražení pak o 3. - 4. místo. Podobně se bude hrát i na dalších místech ve skupinách (3A – 4B, 3B – 4A, 5A – 6B, 5B - 6A, atd.) a to, aby bylo dáno přesné pořadí od 1. místa k poslednímu). Systém bude upřesněn podle počtu přihlášených vždy při zahájení konkrétního turnaje.   Každý turnaj a každé místo bude bodováno (1. 30 bodů, 2. 28, 3. 26, 4. 24, 5. 21, 6. 19, 7. 17, 8. 15, 9. 12, 10. 10, 11. 8, 12. 6, 13. 4, 14. 3, 15. 2, 16. 1).  Počítat se budou tři nejlepší výsledky ze čtyř možných turnajů a 12 nejlepších dvojic postoupí do finálového turnaje, který bude bodován dvojnásobným počtem bodů. Ta dvojice, která získá celkově nejvíce bodů (tři nejlepší výsledky + body z finálového turnaje) se bez ohledu na to, jak dopadne ve finálovém turnaji, stane Přeborníkem SK PRST za sezonu 2021/22, obdrží pohár a bude mít právo reprezentovat SK PRST na Celostátním finále, které by se mělo konat v roce 2023 (v dubnu?) v Hradci Králové. Hráči ale musí splňovat podmínky republikových soutěží.  V případě rovnosti bodů rozhoduje o konečném pořadí lepší výsledek (umístění) ve finálovém turnaji.

8.       Bodování jednotlivých dvojic:  Pozor! – boduje se vždy dvojice jako celek. Proto pokud by  někdo hrál na jednom turnaji s jedním partnerem a na druhém s někým jiným, body se mu nesčítají! Na Přeboru jednotlivců 21. 1. 2023 se mixy hrát nebudou!

9.       Míčky: Hrát se bude podle pravidel stolního tenisu, dle těchto propozic, s plastovými míčky HANNO 40+, které dodá pořadatel.

10.   Zápis o utkání: V zápise pro jednotlivá utkání v turnaji je nutné uvést nejen konečný výsledek, ale vždy také poměr míčků jednotlivých setů. Předejde se tak případným sporům při rovnosti bodů. Pozdější reklamace nebudou brány v úvahu. Jakékoli spory v jednotlivých utkáních je nutné ihned řešit v době jejich vzniku během utkání vzájemnou dohodou, např. novým míčkem nebo se zástupcem organizačního výboru!

Důležité upozornění pro případ vyhlášení karanténních opatření. Každý účastník musí splňovat aktuálně platné podmínky k zamezení šíření onemocnění Covid-19 vyhlášené Ministerstvem Zdravotnictví. Předpokládá se, že je buď očkován, nebo má nejpozději v den turnaje potvrzení o negativním výsledku na PCR test nejdéle 7 dní staré, anebo potvrzení o negativní výsledku na antigenní test max. 72 hodin starý.  Přihlášením na turnaj a zaplacením startovného každý účastník potvrzuje, že splňuje aktuálně platné podmínky. Organizační výbor (zástupci) a zástupce pronajímatele (herny Lokomotiva Vršovice) si vyhrazují právo na kontrolu těchto dokumentů. Tyto podmínky se mohou podle vyhlášených opatření změnit.

 

 

                                                VV PRST Praha, z.s.