Z důvodů stále přetrvávajících mimořádných opatření k zamezení šíření onemocnění Covid -19 jsou pro všechna utkání v rámci soutěží PRST zavedená následující pravidla:

1.       Všem aktérům utkání se zakazuje účast, pokud vykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 anebo nesplňují podmínky stanovené bodě 2.

2.       Všichni aktéři utkání jsou povinni potvrdit, že splnili jednu z níže uvedených podmínek:

a)       osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem

b)      osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV2 s negativním výsledkem

c)       osoba byla očkována proti onemocnění Covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování nebo národním certifikátem o dokončeném očkování, že u očkování uplynulo: I. od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) nejméně 14 dní nebo II. od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní.

d)      osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění Covid-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní

e)      osoba na místě podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem

3.       Vedoucí obou družstev stvrdí svým podpisem v zápisu o utkání, že všichni hráči jeho družstva           

splnili podmínky uvedené v bodech 1 a 2.

4.       Vedoucí domácího družstva je povinnen při sjednávání utkání informovat zástupce hostujícího družstva o specifických podmínkách, které případně platí pro vstup do jeho hrací místnosti (budovy).

5.       Všem osobám se zakazuje pohyb a pobyt v hrací místnosti bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), s výjimkou hráčů při samotné hře.

 

 

Tato pravidla byla přijata VV PRST dne 9.9.2021 a platí po celou sezónu 2021-2000.