VV PRST rozhodl na základně posouzení epidemiologické a celospolečenské situace o soutěžní sezóně 2019-2020 takto:

 

1.      Sezóna 2019-2020 v soutěžích mužů není zatím ukončena, ale je do 31.8. přerušena

 

Pozn.1 - Přestože se situace ohledně pandemie viru Covid-19 zlepšuje a bude od 11.5. teoreticky možné sportovat v menších skupinkách i na vnitřních sportovištích, není garance otevření všech potřebných heren, navíc nechceme členskou základnu vystavovat zvýšenému riziku nákazy. Přihlédli jsme i k faktu, že své soutěže ukončil PSST.

 

2.      Pokud se situace do začátku září 2020 zlepší natolik, že bude možné opět rozběhnout organizované soutěže, bude sezóna 2019-2020 dohrána v termínu 14.9. – 15.10. takto:

a.      14.9. – 17.9.   dohrávky zápasů Přeboru-4.třídy, 1.kolo nadstavby 5.třídy

b.     21.9. – 24.9.   20.kolo Přeboru-4.třídy, 2.kolo nadstavby 5.třídy

c.      29.9. – 1.10.   21.kolo Přeboru-4.třídy, 3.kolo nadstavby 5.třídy

d.     5.10. – 8.10.   22.kolo Přeboru-4.třídy, 4.kolo nadstavby 5.třídy

e.     12.10. – 15.10.   dohrávky 20.-22.kola Přeboru-4.třídy, 5.kolo nadstavby 5.třídy.

Družstva 5.třídy nebudou mít v nadstavbě právo odkládat zápasy, pouze po vzájemné dohodě, ale tak, aby byla soutěž kompletně dohrána do 15.10.

VV bude akceptovat zápasy individuálně domluvené a odehrané i kdykoli před 14.9. Pokud má někdo možnost hrát a domluví si se soupeřem zápas, bude jeho výsledek započítán.

 

3.      Po dohrání sezóny 2019-2020 bude následovat rozehrání sezóny 2020-2021 s těmito termíny:                                   

    1. uzávěrka přihlášek pro sezónu:   30.9.
    2. definitivní uzávěrka soupisek a zaplacení startovného:   26.10.
    3. zahájení soutěží:   2.11.

Termínový kalendář bude ještě dopracován, zřejmě dojde k redukci DNT na dva v každé     polovině sezóny, i tak je třeba počítat s posunem konce sezóny do května 2021.

 

  1. V případě, že nebude možné zahájit soutěže během měsíce září, bude sezóna 2019-2020 ukončena a bude dáno k posouzení Valné hromadě, jakou variantu ukončení zvolit:

varianta 1 – celá sezóna bude anulována, nikdo nebude postupovat ani sestupovat

varianta 2 – výsledky sezóny včetně postupujících a sestupujících budou vyhlášeny podle počtu bodů dosažených k dnešnímu dni, resp. podle poměru počtu dosažených bodů k počtu odehraných zápasů (kvůli nestejnému počtu zápasů odehraných jednotlivými družstvy)

Sezóna 2020-2021 by v tom případě začala teprve tehdy, až to situace dovolí.

 

  1. Valná hromada se uskuteční na začátku září 2020 buď klasickou formou nebo tzv. per-rollam (tedy korespodenčně). Součástí bude jako každý sudý rok aktualizace Propozic PRST, do které bude zakomponováno také obecné řešení situace, která nás potkala v tomto roce.

 

Pozn.2  – VV vzal do úvahy průzkum názorů mezi zástupci jednotlivých družstev na pokračování sezóny. Ze 70 družstev mužů se vyjádřilo 55, z toho 24 je pro dohrání sezóny v září, 20 pro anulování sezóny, 6 navrhuje vyhlášení výsledků dle aktuálního stavu, k čemuž se kloní alternativně i někteří další.

 

 

V Praze 6.5.2020